Phim Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên - The First Purge | Thuyết Minh - Bản đẹp Full HD

Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên

The First Purge

Nội dung phim

Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên đây là phần tiền truyện của The Purge (Đêm Thanh Trừng) thương hiệu hit thuộc Blumhouse, trọng tâm là ngày lễ quốc gia khi “1 năm chỉ có 1 lần, hoạt động phạm tội đều hợp pháp trong vòng 12 tiếng”, và nhóm thử nghiệm đầu tiên là cư dân của Staten Island, New York.